strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Instytucje kultury:
Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Odolanów

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Odolanów, prowadzony na podstawie art. 14 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Odolanów:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)otwarty dostęp do zawartości rejestru
2)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora
4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (od poniedziałku do czwartku 7
⁰⁰-15⁰⁰, piątki 8⁰⁰ - 16⁰⁰) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Do pobrania: Rejestr Instytucji Kultury

 
informacje udostępnił:Anna Marciniak-Księżniak
data udostępnienia: 2012-06-18 11:46:04
ostatnia modyfikacja: Anna Marciniak-Księżniak 2012-06-18 11:48:41 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Księga rejestrowa iNSTYTUCJI kULTURY bIBLIOTEKA
 Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
 Rejestr instytucji kultury 2012
 Rejestr instytucji kultury 2012
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 148363