strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
FINANSE GMINY:
SPRAWOZDANIA

1. Rok 2009

 - sprawozdanie z wykonania budżetu, zał. 1, 2, 3, 4

 - Rb - 27S 2009 

 - Rb - 28S 2009

 - Rb- N 2009 

 - Rb - NDS 2009

 - Rb - Z 2009

2. Rok 2010

 - sprawozdanie z wykonania budżetu 2010, zał 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 - uchwała RIO

 - Rb - 27S 2010 

 -Rb - 28S 2010 

 - Rb - N 2010

 - Rb - NDS 2010 

 - Rb - Z 2010

3. Rok 2011

a) I półrocze

 - informacja z wykonania budżetu 2011, zał 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 12 

 - Rb - 27S 2011 

 - Rb - 28 S 2011 

 - Rb - N 2011

 - Rb - NDS 2011

 -Rb - Z 2011

b) za rok 2011

- informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2011 r.

- Rb-NDS

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011, Zał 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12.

- Uchwała RIO w  sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu GiM Odolanów za 2011r.

- Informacja za rok 2011 sporządzona na podstawie art. 37 ust. 2 3. Rok 2012a) I kwartał

 

4. Rok 2012

- Rb- NDS do 31 marca 2012 r.

- informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r

- informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r.

- Rb - NDS do 30 czerwca 2012 r.

- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

- informacja kształtowanie się WPF i przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r

.- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

- Rb-NDS do dnia 30 września 2012 r.

- Rb - NDS do dnia 31 grudnia 2012 r.

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012, Zał 1,2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. - publikacja http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3424

- informacja IV kwartał 2012

- Rb-NDS

- informacja roczna

5. Rok 2013

- informacja I kwartał 2013

- Rb-NDS

- informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013 r.

- informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013 r.

- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

- informacja kształtowanie się WPF i przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r

.- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

- informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.

- Rb-NDS

- informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r. (korekta)

- Rb-NDS za III kwartał 2013 r.

 
informacje udostępnił:Adam Budzik
data udostępnienia: 2011-09-16 18:45:07
ostatnia modyfikacja: Adam Budzik 2013-11-14 09:27:10 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Rb-NDS do 30 września 2013r.
 Informacja III kwartał 2013 r.
 Inf. inst kultu 2013 r.
 Inf. WPF i półrocze 2013 r.
 Inf. wyk. bud. I półrocze 2013 r.
 Korekta II kwartał 2013
 informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013 r,
 Sprawozdanie 2012 zał.13
 Sprawozdanie 2012 zał.12
 Sprawozdanie 2012 zał.11
 Sprawozdanie 2012 zał.10
 Sprawozdanie 2012 zał.9
 Sprawozdanie 2012 zał.8
 Sprawozdanie 2012 zał.7
 Sprawozdanie 2012 zał.6
 Sprawozdanie 2012 zał.5
 Sprawozdanie 2012 zał.4
 Sprawozdanie 2012 zał.3
 Sprawozdanie 2012 zał.2a
 Sprawozdanie 2012 zał.2
 Sprawozdanie 2012 zał.1
 Sprawozdanie 2012 opisówka
 Rb - NDS do 31.12.2012 r.
 Rb-NDS do 30.09.2012
 Inf. o pln finan. I półrocze 2012
 Inf. kształtowanie WPF I półrocze 2012
 Inf. budżet I półrocze 2012
 Rb - NDS do 30 czerwca 2012 r.
 inf.z.wyk budz II kwartał 2012
 spr opi 2011 zał 12
 spr opi 2011 zał 11
 spr opi 2011 zał 10
 spr opi 2011 zał 9
 spr opi 2011 zał 8
 spr opi 2011 zał 7
 spr opi 2011 zał 6
 spr opi 2011 zał 5
 spr opi 2011 zał 4
 spr opi 2011 zał 3
 spr opi 2011 zal 2
 apr opi 2011 zał 1
 spr opis 2011
 Inf z wyk bud I kw 2012
 Rb-NDS I kw 2012
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 148363