strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego gminy i miasta Odolanów:

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 15 Czerwca 2012

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 15 Czerwca 2012

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów15 Czerwca 2012

Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Odolanów15 Czerwca 2011

Obwieszczenie o zmianie studium_ul. Bartosza6 Lipca 2010

Obwieszczenie o przystapieniu do zmainy studium28 Czerwca 2010

uchwała16 Listopada 2006

Studium-załącznik tekstowy do uchwały16 Listopada 2006

Studium -załącznik graficzny do uchwały16 Listopada 2006

 
. .
BIP - liczba wejść: 148363