strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna10,25%.147638
.Dane0,52%.7477
.Redakcja0,36%.5250
.Burmistrz0,34%.4890
.Rada Gminy0,06%.932
.Referaty0,10%.1457
.Godziny urzędowania0,29%.4212
.Organizacja Urzędu0,42%.6044
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,23%.3338
.Informacje podatkowe0,22%.3207
.Uchwała Nr I/1/20020,01%.87
.Sołectwa0,31%.4447
.Komisje0,07%.1026
.Oświadczenia majątkowe0,26%.3728
.Pomoc0,10%.1471
.Przetarg na sprzedaż gruntów0,02%.219
.Ogłoszenie0,00%.59
.Statystyka0,16%.2369
.Podatki i opłaty0,40%.5830
.Statut0,25%.3586
.Informacje nieudostępnione0,20%.2916
.Jednostki organizacyjne0,01%.105
.Wyszukiwarka0,36%.5202
.O G Ł O S Z E N I E0,00%.53
.Strategia rozwoju0,30%.4339
.Zagospodarowanie przestrzenne0,28%.4084
.Spółki prawa handlowego0,00%.24
.Budżet0,32%.4670
.Test0,00%.9
.Kduhakjsb0,00%.8
.Asdad0,00%.8
.Oferty inwestycyjne0,97%.13909
.Rejestry i ewidencje0,21%.3071
.Ogłoszenie o przetargu0,00%.63
.E-linia0,00%.7
.E-linia0,00%.2
.Wniosek o udostępnienia informacji publicznej0,21%.2981
.Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP0,21%.3003
.Wewedwe0,00%.3
.OGŁOSZENIE0,01%.81
.Ogloszenie ZEAS0,01%.77
.Ogłoszenie0,01%.86
.Regulamin Organizacyjny0,31%.4407
.Przetarg ZEAS0,01%.79
.Ogłoszenie0,01%.87
.Oświadczenia majątkowe0,02%.253
.Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Nr 13/2004 z dnia 23 marca 2004 r.0,00%.27
.Pracownicy Urzędu GiM Odolanów0,01%.215
.Redakcja0,23%.3330
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 maja 2004 r.0,00%.53
.Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE0,55%.7948
.Gminno-Miejskie Centrum Wiara Nadzieja Miłość0,01%.74
.Odolanowski Dom Kultury0,05%.730
.Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły0,02%.341
.Zasadnicza Szkoła Zawodowa0,07%.969
.Zakład Usług Komunalnych0,06%.817
.Gminno Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"0,10%.1468
.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie0,27%.3961
.Ogłoszenie0,01%.111
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.120
.Rejestracja działalnosci gospodarczej0,22%.3186
.Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg0,03%.398
.Ogłoszenie ZEAS0,01%.188
.Dokumenty1,08%.15597
.Rejestr zmian19,84%.285761
.Ogłoszenie0,01%.86
.Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego0,01%.97
.Ogłoszenie0,01%.96
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.110
.Przetarg nieograniczony na dostawę 5 zestawów komputerowych0,01%.114
.Bony towarowe0,01%.73
.Bony towarowe0,01%.191
.Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych0,07%.945
.Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE0,01%.109
.Zarządzenia Burmistrza0,01%.146
.Przetarg - artykuły sportowe0,00%.38
.Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej0,00%.43
.Dostawa centrali telefonicznej0,00%.58
.Na wynajem lokalu0,03%.470
.Przetarg na dostawę kostki brukowej0,02%.303
.20040,14%.1999
.20030,09%.1367
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości0,04%.601
.Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej0,03%.460
.Test0,00%.37
.Dostawa zestawów komputerowych0,03%.385
.Budowa drogi z kostki betonowej0,04%.563
.Dostawa rur kanalizacyjnych0,02%.309
.Dopłaty dla rolników0,02%.343
.Zadania GCI0,30%.4270
.Szkolenie w GCI0,01%.128
.Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej0,00%.47
.Stolarka okienna0,05%.690
.Dostawa opału0,04%.626
.Ogłoszenie o przetargu0,05%.775
.O G Ł O S Z E N I E0,05%.664
.Ogłoszenie0,02%.317
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.375
.Ogłoszenie o przetargu0,05%.682
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU0,05%.662
.O G Ł O S Z E N I E0,03%.488
.Przetarg ZUK0,04%.541
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów0,00%.14
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa0,23%.3269
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.648
.Obwieszczenie Burmistrz GiM Odolanowa0,17%.2464
.Lokalizacja inwestycji celu publicznego0,22%.3126
.Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego0,23%.3279
.Opinia dotycząca zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,86%.12431
.Ustalenie warunków zabudowy0,32%.4621
.Co to jest Unia Europejska?0,00%.9
.Co to jest Unia Europejska?0,20%.2864
.Praca w Unii Europejskiej0,00%.16
.Praca w Unii Europejskiej0,43%.6214
.Podatki0,22%.3225
.Polska a UE0,28%.3974
.Kultura i edukacja0,29%.4129
.Dotacje unijne0,19%.2807
.Rolnictwo0,25%.3633
.Programy pomocowe0,22%.3235
.Numery serwisów informacyjnych0,00%.25
.Gmina w UE0,21%.3031
.Informacja0,18%.2564
.Obywatelstwo europejskie0,20%.2823
.Strona główna0,19%.2726
.Programy pomocowe0,19%.2757
.Kultura i edukacja0,19%.2754
.LINKI0,27%.3904
.PRZETARG NA BONY TOWAROWE0,04%.566
.Ogłoszenie0,23%.3317
.Usługi internetowe0,04%.529
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa0,00%.71
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa0,17%.2511
.Dostawa materiałów papierniczych0,04%.539
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa0,18%.2624
.Przetarg na dostawę kostki brukowej0,02%.328
.Przetargi na lokale i nieruchomości0,04%.576
.Przetarg na dostawę mieszanki kamiennej0,04%.648
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn.20.01.2005r.0,17%.2515
.Dostawa komputerów0,05%.780
.Ubezpieczenie majątku0,03%.449
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.633
.20050,09%.1227
.Przetarg na remonty dróg0,04%.600
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.609
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.539
.Ogloszenie o przetargu0,04%.630
.Przetarg Okna0,04%.533
.Informacja o stanie mienia komunalnego0,01%.124
.Remont chodnika z kostki betonowej w odolanowie ul Słoneczna0,04%.536
.Ogloszenie o przetargu0,04%.590
.Ogloszenie o przetargu0,05%.666
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn.19.05.2005r.0,17%.2479
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn. 13.06.2005rok0,17%.2386
.Oświadczenia majątkowe za rok 20040,22%.3182
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.511
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.327
.Ogloszenie o przetargu0,04%.616
.Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanowa z dnia 08.07.2005r.0,16%.2325
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.629
.Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dn.11.07.2005r.0,17%.2491
.Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dnia 20.07.2005r.0,17%.2383
.Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dnia 20.07.2005r.0,17%.2383
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa o zakończeniu postepowania z dn.28-07-2005r.0,17%.2394
.Ogłoszenie0,04%.563
.Uchwała nr XXXI/137/05 z 30 marca 2005 r.0,00%.60
.Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów0,26%.3715
.Ogłoszenie o przetaegu0,04%.566
.Ogłoszenie0,03%.479
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dn. 15.09.2005r.0,16%.2357
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn.19.09.2005r.0,16%.2260
.Test10,00%.11
.Referaty - co, gdzie i jak załatwić0,31%.4521
.Sołectwa0,25%.3548
.Osiedla0,24%.3502
.Osiedla0,20%.2938
.Pliki0,01%.206
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 11.10.2005r.0,15%.2223
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 11.10.2005r.0,15%.2149
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 12.10.2005r.0,16%.2233
.Pliki10,01%.132
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.590
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 17.10.2005r. o zakończeniu postępowania0,16%.2283
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 18.10.2005r. o zakończeniu postępowania0,15%.2195
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa o wszczęciu postępowania z dn.14.11.050,16%.2344
.Ogłoszenie o przetargu0,06%.828
.Przetarg0,05%.691
.Przetarg na dowóz0,03%.443
.Regulamin Targowiska0,24%.3487
.Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Odolanów0,05%.774
.Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,05%.767
.Biblioteka Publiczna w Odolanowie0,04%.597
.Szkoły Podstawowe - gmina i miasto Odolanów0,30%.4358
.Przedszkola - gmina i miasto Odolanów0,21%.2981
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.538
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.632
.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie0,02%.291
.O G Ł O S Z E N I E0,03%.362
.20060,04%.540
.Ogłoszenie o przetargu0,06%.845
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.485
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.556
.Oglosznie o przetargu0,07%.1065
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.408
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.341
.Ogloszenie o przetargu0,22%.3097
.Ogłoszenie o przetargu0,27%.3956
.Wykazy0,18%.2634
.Sprawozdania Rb-NDS0,00%.8
.Regulamin naboru0,18%.2537
.Ogłoszenie o przetargu na przebudowę ul. Zborowieckiej0,21%.2980
.ObwieszczenieBurmistrza GiM Odolanów BUA.7331-2-00010/060,14%.2078
.Ogłoszenie o przetargu ul.cofalskiego0,02%.222
.Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Raczycach0,02%.320
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.551
.Ogłoszenie0,02%.304
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.278
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.345
.Ogloszenie o przetargu u. Zamkowa0,02%.230
.Przetarg na ulice strażacką0,02%.255
.Obwieszczenie z dnia 08.08.2006r.0,14%.1958
.Zawiadomienie z dnia 05.09.2006 (BUA.7625-00022/06)0,14%.2034
.Obwieszczenie 05.09.2006(Bua.7331-2-00012/06)0,14%.1995
.Obwieszczenie Nr BUA.7331-1-00013/06 z dnia 08.09.2006r.0,14%.2002
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.280
.Zarządzenie w sprawie odbierania odpadów komunalnych0,15%.2203
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.377
.Miejska Komisja Wyborcza0,18%.2565
.Modernizacje mostu0,03%.479
.Obwieszczenia i informacje Burmistrza0,18%.2546
.Oświadczenia majątkowe za 2005r.0,19%.2704
.Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dnia 06.10.2006 , nr BUA.7331-2-00014/060,14%.2061
.Przetarg odśnieżanie0,02%.281
.Uchwała0,00%.2
.Uchwała0,18%.2549
.Studium-załącznik tekstowy do uchwały0,19%.2758
.Studium -załącznik graficzny do uchwały0,21%.3039
.Obwody wyborcze0,16%.2321
.Obwodowe Komisje Wyborcze0,17%.2488
.Zarejestrowani kandydaci na burmistrza0,16%.2354
.Zarejestrowani kandydaci na radnych0,20%.2901
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr BUA.7331-2-00013/06 z dnia 08.11.2006r.0,14%.2045
.Ogłoszenie o przetargu1,08%.15488
.Wyniki wyborów0,22%.3157
.O wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów w rejonie ul. Bartosza0,13%.1802
.O wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów w rejonie ul. Bartosza0,00%.1
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.362
.Przetarg Kredyt0,03%.378
.O wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów w rejonie ul. Piszczygłowy0,14%.2074
.Protokoły0,37%.5397
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania BUA.7331-2-00014/06 z dn.06.12.2006r.0,13%.1920
.Zawiadomienie0,41%.5930
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.515
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.346
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,18%.2527
.Oglosznie o przetargu0,03%.494
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.190
.Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2006-20100,18%.2530
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.511
.Ogłoszenie o naborze0,59%.8482
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.453
.20070,13%.1886
.Przetarg-sprzet komputerowy0,02%.359
.Zamieszczenie danych o wniosku wykazie publiczny0,15%.2181
.Obwieszczenie Burmistzra GiM Oodlanów Nr bua.7331-2-00001/07 z dn. 09.02.2007r.0,14%.2031
.Obwieszzcenie Burmistrza GiM Odolanów Nr BUA.7331-2-00002/07 z dn. 09.02.2007r.0,13%.1851
.Obwieszczenie o zakończeniu Nr BUA.7331-2-00011/06 z dnia 09.02.2007r.0,15%.2095
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne0,21%.3069
.Wyniki testu dla kandydatów na stanowisko referenta ds. płac0,20%.2922
.Instrukcja poruszania się po BIuletynie Informacji Publicznej0,18%.2640
.2/2007 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie na rok szkolny 2006/20070,06%.919
.4/20070,07%.995
.8/20070,07%.969
.7/20070,07%.1012
.12/20070,07%.1005
.11/20070,07%.970
.10/20070,07%.953
.9/20070,06%.934
.6/20070,07%.956
.3/20070,06%.896
.1/20070,08%.1140
.5/20070,07%.941
.OBWIESZCZENIE Burmistrza GiM Odolanów Nr BUA.7331-2-00003/2007 z dnia 8.03.2007 r.0,13%.1816
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.404
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.503
.Wyniki naboru0,36%.5240
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G I M ODOLANÓW Nr BUA.7331-2-00004/2007 z dnia 03.04.2007 r.0,12%.1782
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GiM ODOLANÓW Nr BUA.7331-2-00005/2007 z dnia 03.04.2007 r. o wszczęciu postępowania0,12%.1781
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.371
.Ogłoszenie o przetargu - basen0,03%.363
.19/20070,06%.799
.Zarządzenie nr 18/20070,06%.860
.17/20070,06%.934
.16/20070,06%.849
.18A/20070,07%.1055
.13/20070,06%.883
.14/20070,06%.911
.Droga raczyce0,01%.200
.Obwieszczenie o zakończeniu Nr BUA. 7625-00017/06 z dn. 14.05.070,12%.1800
.Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanów Nr BUA-7331-2-00001/070,12%.1696
.OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu Nr BUA.7331-2-00008/2007 z dnia 14.05.2007 r.0,12%.1690
.Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanów Nr BUA-7331-2-00002/070,13%.1868
.Obwieszczenei o rozpoczęciu Nr BUA.7331-2-00007/2007 z dnia 14.05.2007 r.0,11%.1656
.Nabór na stanowisko dyrektora SP w Świecy0,17%.2433
.Zgłaszanie kandydatów0,19%.2762
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.363
.OBWIESZCZENIE Nr BUA.7331-2-00009/2007 z dnia 05.06.2007 r.0,12%.1700
.Ogłoszenie o przetargu-kredyt0,04%.521
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.457
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.194
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.480
.Obwieszczenie0,12%.1727
.Przetarg przebudowa ul. Rzemielniczej0,02%.276
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.417
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.272
.Sprzedaz dzialek0,04%.523
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.330
.Przetarg odśnieżanie0,01%.199
.Obwieszczenie0,12%.1691
.Obwieszczenie0,11%.1517
.Obwieszczenie0,12%.1734
.O B W I E S Z C Z E N I E0,12%.1697
.Ogloszenie o przetargu - kredyt0,02%.247
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.239
.Obwieszczenie0,11%.1535
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.191
.Ogłoszenie0,12%.1700
.Projekt budżetu na rok 20080,13%.1802
.Ogłoszenie0,03%.403
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.419
.Przetarg wzmocnienie ul. kurochowskiej0,02%.260
.Ogłoszenie o przetargu ubezpieczenie majątku0,01%.202
.Ogłoszenie o przetargu - zakup sprzetu komputerowego0,02%.319
.Obwieszczenie0,11%.1513
.Obwieszczenie0,10%.1439
.Obwieszczenie0,11%.1514
.Zakonczenie postepowania - obwieszczenie0,10%.1499
.Obwieszczenie0,10%.1432
.Obwieszczenie0,10%.1470
.Obwieszczenie0,11%.1528
.Ogłoszenie o przetargu - kostka0,01%.178
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania0,10%.1493
.Apel do rolników dot. bezpieczeństwa wiosennych prac polowych.0,10%.1498
.Ogłoszenie o przetargu kanalizacja sanitarna ul. strzelecka w Odolanowie0,03%.395
.Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wierzbnie0,01%.201
.Dni wolne od pracy0,10%.1476
.Ogłoszenie0,11%.1579
.Ogłoszenie WNM0,02%.225
.20080,08%.1145
.Plan operacyjno-ratowniczy dla PGNiG0,10%.1488
.Przetarg ZEAS0,02%.218
.Ogłoszenie WNM0,02%.275
.Przetarg WNM0,03%.418
.Ogłoszenie0,10%.1448
.Ogłoszenie0,10%.1406
.Zarządzenie Nr 7/20080,05%.669
.Zarządzenie Nr 3/20080,05%.689
.Zarządzenie Nr 5/20080,05%.663
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 /20080,05%.668
.Zarządzenie Nr 6/20080,04%.592
.Zarządzenie Nr 2/20080,05%.761
.Zarządzenie Nr 1/20080,05%.715
.Zarządzenie Nr 4/20080,05%.711
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.362
.13.05.20080,10%.1510
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.298
.20030,12%.1779
.20040,12%.1741
.20070,16%.2240
.20060,12%.1752
.20050,12%.1718
.OBWIESZCZENIE0,10%.1414
.Nr BUA-7331-2-00003/080,11%.1530
.Przetarg remont dachu ODK0,01%.175
.Ogłoszenie0,10%.1475
.Ogłoszenie0,10%.1506
.Ogłoszenie0,10%.1426
.Nr BUA-7331-2-00002/080,10%.1461
.19/20080,04%.643
.23/20080,04%.616
.14/20080,04%.567
.15/20080,04%.607
.22/20080,04%.643
.17/20080,04%.628
.20/20080,04%.611
.24/20080,04%.642
.21/20080,04%.606
.18/20080,04%.595
.16/20080,05%.671
.Ogłoszenie o przetargu -ZEAS0,01%.181
.Przetarg przebudowa ul. Kilińskiego0,01%.195
.Dowóz młodzieży szkolnej do placówek .0,01%.133
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.271
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.288
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.235
.31.07.2008 r.0,10%.1383
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi Nadstawki0,01%.192
.Obwieszczenie z dnia 05.08.2008 r.0,10%.1418
.Przetarg - droga Nabyszyce0,01%.193
.WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego0,13%.1829
.WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej0,12%.1786
.Ogłoszenie0,09%.1353
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30 /20080,04%.539
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31 /20080,04%.616
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28 /20080,04%.601
.Ogłoszenie0,09%.1353
.Ogłoszenie ZEAS0,02%.256
.Ogłoszenie MGOPS0,02%.231
.Ogłoszenie ZEAS0,12%.1797
.Przetarg - remont basenu0,01%.182
.Ogłoszenie o przetargu0,88%.12690
.Ogłoszenie przetarg -droga świeca0,01%.209
.Ogłoszenie o przetargu.0,11%.1586
.O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium zagosp. przestrzennego0,10%.1372
.06.10.2008r.0,09%.1313
.O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym0,09%.1329
.OBWIESZCZENIE z dnia 13.10.2008 r.0,09%.1353
.Przetarg - udzielenie kredytu0,01%.187
.Przetarg -odśnieżanie0,01%.178
.Ogłoszenie o przetargu0,09%.1345
.Ogłoszenie obwieszczenie0,09%.1286
.42 /20080,03%.485
.44 /20080,04%.570
.43 /20080,04%.524
.41 /20080,04%.536
.O zakończeniu postępowania z dnia 28-10-2008r0,09%.1356
.Obwieszczenie 07.11.20080,09%.1325
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.440
.O zakończeniu postępowania 18.11.2008.0,09%.1338
.Ogłoszenie o przetargu sprzedaz nieruchomosci0,02%.294
.Ogłoszenie o przetargu - ZEAS0,02%.325
.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21.11.2008r.0,10%.1466
.24-11-2008r.0,09%.1339
.24.11.2008r.0,09%.1240
.Obwieszczenie0,09%.1329
.ZNr 48/2008 dnia 21 - 11 - 2008 r.0,03%.465
.Nr 49 /2008 z dnia 27 - 11 - 2008 r.0,03%.501
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania.0,09%.1327
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.0,09%.1340
.Zarządzenie Nr 51/2008.0,04%.556
.Ogłoszenie o przetargu - dostawa kostki betonowej0,02%.243
.Obwioeszczenie z dn. 14.01.2009r.0,09%.1284
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/20080,03%.409
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/20080,03%.435
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 36/20080,03%.426
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/20080,03%.379
.Zarządzenie Nr 37/20080,03%.401
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/20080,03%.433
.Zarządzenie Nr 29/20080,03%.401
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40/20080,03%.442
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/20080,03%.391
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/20080,03%.397
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008.0,03%.402
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/20080,03%.407
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/20080,03%.365
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 47/20080,03%.424
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/20080,03%.447
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/20080,03%.377
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/20080,03%.429
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/090,03%.481
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/20080,03%.386
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/20080,03%.465
.Zarządzenie Nr 46/20080,03%.392
.Ogłoszenie o przetargu (kanalizacja)0,04%.574
.Zarządzenie Nr 4/2009.0,03%.452
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.452
.7/20090,03%.451
.5/20090,03%.433
. 6/20090,03%.446
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.545
.Zarządzenie Nr 3 / 090,03%.454
.20090,10%.1369
.Plan Odnowy Miejscowości Raczyce na lata 2007-20130,13%.1941
.Ogłoszenie0,08%.1210
.Nr 10/20090,03%.447
.Ogłoszenie0,09%.1245
.Nr 9/20090,03%.422
.Wykaz tablic informacyjnych.0,10%.1470
.Skład komisji- komunikat0,11%.1558
.Komunikat RKW0,10%.1381
.Ogłoszenie o przetargu ZEAS0,02%.310
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.431
.Nr 18 /2009.0,02%.351
.Nr 16 /2009.0,02%.301
.Nr 17 /20090,02%.293
.Przebudowa drogi w Hucie0,02%.285
.Ogłoszenie o przetargu - ZEAS (wierzbno)0,02%.294
.Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości0,02%.282
.4 dokument 05.05.090,02%.253
.Informacja Burmistrza o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW0,10%.1402
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki0,08%.1163
.Nr 22/20090,03%.379
.Ogłoszenie o przetargu0,04%.591
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów0,10%.1476
.Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,09%.1294
.Obwieszczenie z dnia 13.05.2009r.0,10%.1473
.Zarządzenie Burmistrza w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej0,09%.1279
.Plan Odnowy Miejscowości Raczyce - aktualizacja maj 20090,10%.1484
.Obwieszczenie z dnia 20.05.2009r.0,09%.1355
.Obwieszczenie z dnia 22.05.2009r.0,09%.1361
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 01.06.2009r.0,08%.1142
.Obwieszczenia z dnia 02.06.2009r.0,08%.1112
.Ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników0,02%.304
.Obwieszczenie z dnia 08.06.2009r.0,08%.1134
.ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT- kultura fizyczna.0,08%.1131
.Obwieszzcenei Burmistrza z dnia 23.06.2009r.0,08%.1127
.Obwieszzcenie z dnia 01.07.2009r.0,09%.1308
.Kredyt 1 500 000 2009 r.0,02%.246
.Zarządzenie Nr 32/2009 zmieniająca uchwałę Rady GiM Odolanów w spr.budżetu na rok 2009.0,02%.321
.Obwieszczenie z dnia 28.07.2009roku0,09%.1310
.Ogłoszenie z dnia 30.07.2009rok0,07%.1049
.Obwieszczenie Nr BUA. 7331-2-00010/090,07%.1062
.Obwieszczenei BUA.7625-00010/09 z dn. 04.08.2009r.0,09%.1243
.Nabór ZEAS0,19%.2782
.Obwieszczenie BUA>7625/4/2009 o dostarczeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko0,09%.1291
.Nr 35/2009 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie budżetu na rok 20090,02%.233
.Obwieszzcenie z dnia 21.08.20090,07%.1063
.Obwieszczenei w sprawie budowy 2 turbin wiatrowych ENERCON typ E-820,10%.1506
.Obwieszczenie z dnia 21.08.2009r0,07%.1079
.Obwieszczenie zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię0,09%.1226
.Obwieszczenei w sparwie budowy kotłowni0,09%.1225
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji0,09%.1266
.Obwieszczenie nr BUA.7331-2-00003/09 z dnia 15.09.2009r.0,07%.1056
.Obwieszczenei nr BUA.7625-00004/09 z dnia 10.09.2009r.0,09%.1241
.Obwieszczenie nr BUA.7625-00013/09 z dnia 15.09.090,08%.1176
.Ogłoszenie ZEAS0,08%.1120
.Obwieszczenie0,08%.1098
.Ogłoszenie0,08%.1188
.Ogłoszenie o przetargu - oświetlenia drogowego przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie0,02%.233
.Obwieszczenie o zakończeniu postepowania BUA.7331-2-00010/090,07%.1059
.Obwieszczenie o zakończeniu BUA.7625-00005/090,08%.1140
.50/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie0,00%.1
.49/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie0,02%.230
.47/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Topoli Wielkiej0,02%.223
.46/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich0,02%.222
.45/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich0,02%.238
.42/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich0,01%.213
.Ogłoszenie o przetargu ZEAS - gimnazjum Wierzbno0,02%.328
.48/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich0,02%.227
.51/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie0,02%.241
.43/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich0,01%.207
.44/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich0,01%.213
.50/09 sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie0,02%.254
.Ogłoszenie o przetargu ZEAS- Przedszkole0,03%.399
.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.0,09%.1298
.Obwieszczenie nr BUA.7331-2-00015/09 z dnia 15.10.2009 roku0,07%.1022
.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.0,07%.1034
.Przetarg - odśnieżanie dróg0,01%.104
.Odśnieżanie 2009/20100,01%.208
.Obwieszczenie Nr BUA.7331-2-00016/09 z dnia 20.10.2009 roku0,07%.1021
.Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości w Tarchałach Wielkich0,02%.228
.Ogłoszenie o przetargu - sprzedaz działek0,02%.238
.Przetarg - kredyt 1.7mln0,01%.137
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.0,02%.237
.Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie budowy 2 turbin wiatrowych w Raczycach BUA.7625/00010/090,09%.1243
.Obwieszzcenie o zakończeniu postępowania nr BUA.7625/00013/090,08%.1110
.Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Raczycach, gm. Odolanów0,00%.1
.Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Raczycach gm. Odolanów0,05%.675
.20080,10%.1469
.Przetarg na dowóz młodzieży do placówek oświatrowych GiM Odolanów0,01%.114
.UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert - PRZETARG PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACZYCACH0,01%.164
.Obwieszczenei Burmistrza GiM Odolanów0,09%.1255
.Wyjaśnienia so SIWZ - Przetarg Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Raczycach, gm. Odolanów0,01%.194
.Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych0,02%.284
.Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.0,02%.269
.Zarządzenie Nr 52/2009 w sprawie: projektu budżetu gminy i miasta Odolanów na rok 2010.0,01%.210
.Zarządzenie Nr 10A/09 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Gminy i Miasta Odolanów.0,02%.246
.Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych0,01%.186
.ZARZĄDZENIE NR 39 / 09 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta0,06%.837
.ZARZĄDZENIE NR 13/09 W sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie.0,01%.210
.Zarządzenie nr 20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników0,01%.212
.Obwieszczenie z dnia 27.11.2009r.0,07%.978
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2010.0,07%.1007
.Zarządzenie Nr 27/20090,01%.178
.Zarządzenie Nr 25/20090,01%.175
.Zarządzenie Nr 21/20090,01%.210
.Zarządzenie Nr 38/20090,02%.228
.Zarządzenie Nr 37/20090,01%.178
.ZARZĄDZENIE Nr 33/20090,02%.218
.ZARZĄDZENIE Nr 34/090,01%.206
.ZARZĄDZENIE Nr 31/20090,01%.186
.Zarządzenie Nr 36/20090,01%.172
.Zarządzenie Nr 54/20090,01%.195
.Zarządzenie Nr 26/20090,01%.206
.ZARZĄDZENIE Nr 30/20090,01%.216
.Obwieszczenie o zakończeniu0,07%.992
.Obwieszczenie o zakończeniu0,07%.1004
.Obwieszczenie o zakończeniu0,07%.984
.Obwieszczenie o zakończeniu0,07%.949
.Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Raczycach gm. Odolanów0,02%.219
.Ogłoszenie0,07%.1023
.Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanów0,07%.1043
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dn. 11.01.2010 r. nr BUA.7331-2-00016/090,07%.962
.Nr 58/2009 dni wolne od pracy w 2010 roku w Urzędzie0,01%.98
.Nr 57/2009 rozkład i wymiar czasu pracy Urzędu0,01%.96
.Nr 2/2009 zmiana treści regulaminu premiowania pracowników0,01%.107
.Nr 08/09 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy0,01%.163
.Nr 29/09 przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej0,01%.153
.Nr 28/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert0,02%.284
.Nr 56a/09 bezprzetargowe zbycie nieruchomości0,01%.122
.Nr 24/2009 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej0,01%.102
.Nr 56/2009 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 20090,01%.178
.Nr 40/2009 w sprawie: archiwizacji dokumentacji związanej z Działaniem 2.2 ZPORR0,01%.167
.Nr 41/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Urzędu Gminy i Miasta Odolanów0,01%.211
.Nr 53/2009 w zakresie wydatków strukturalnych0,01%.93
.Nr 23/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,01%.96
.Nr 19/2009 maks. miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi0,01%.140
.Nr 12/09 pełnomocnictwa szczegółowego Kierownika MGOPS0,02%.239
.Nr 11/09 zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu AKTYWNOŚĆ NASZĄ SZANSĄ0,01%.191
.Nr 2/2010 przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej0,02%.219
.Zawiadomienie0,08%.1167
.Ogłoszenie0,07%.1066
.Ogłoszenie o przetargu - sprzedaz ziem0,03%.438
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów0,08%.1112
.Ogłoszenie o naborze0,12%.1713
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania.0,07%.989
.Wniosek dla klubów 2010.0,07%.1000
.Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowa w Uciechowie gm. Odolanów0,02%.335
.Obwieszczenie o zakończeniu0,07%.939
.Obwieszczenie z dnia 19.03.2010r.0,08%.1099
.Ogłoszenie0,06%.924
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU0,08%.1146
.Ogłoszenie0,06%.893
.Ogłoszenie0,06%.902
.Ogłoszenie0,06%.888
.Ogłoszenie0,01%.201
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/20100,07%.1013
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/20100,07%.970
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/20100,01%.179
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/20100,01%.177
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/20100,01%.120
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/20100,02%.257
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/20100,01%.197
.Zarządzenie nr 16/20100,01%.125
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/20100,01%.170
.Przetarg - rokowania0,01%.145
.Przetarg - rokowania0,01%.195
.Przetarg - rokowania0,01%.124
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/20100,01%.122
.Obwieszczenie o zakonczeniu BUA.7331-2-00021/10 z dn. 21.04.20100,06%.877
.OBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania BUA.7625-00004/100,08%.1087
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,16%.2281
.Ogłoszenie o przetargu-kredyt 1.500.000,00 zł0,01%.203
.Wykaz tablic0,01%.174
.Numery , granice i siedziby OKW0,01%.142
.Informacje sporządzone na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych0,09%.1330
.Zarządzenie nr 31/20100,02%.308
.Obwieszczenie o zakończeniu 20/090,06%.877
.Zarządzenie Nr 32/100,01%.170
.Załącznik do zarządzenia Nr 32/100,03%.420
.Obwieszczenie o zakonczeniu nr 1/100,06%.856
.OBWIESZCZENIE O ZAKONCZENIU 2/20100,04%.543
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI0,07%.1009
.Ogłoszenie o naborze rachmistrzów0,09%.1294
.Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi spacerowej - Boników0,02%.253
.Informacje0,01%.148
.Przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w Gorzycach Małych0,02%.246
.Zarządzenie numer 39/20100,01%.177
.Obwieszczenie o przystapieniu do zmainy studium0,07%.985
.Obwieszzcenie o przystąpieniu zmiany studium0,06%.845
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43,45,46,44/20100,02%.355
.WYKAZ w sprawie zmian nieruchomosci0,06%.847
.Ogłoszenie0,06%.884
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.363
.Obwieszczenie o zmianie studium_ul. Bartosza0,07%.953
.ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT0,07%.937
.Obwieszzenie o zakonczeniu wiatraki0,08%.1172
.Ogłoszenie o przetargu0,02%.347
.Ogłoszenie o przetargu0,03%.491
.Obwieszczenie o wszczęciu postepowania0,06%.858
.20090,14%.1954
.Program Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego0,06%.809
.Apel Burmistrza0,07%.1062
.Ogłoszenie o przetargu Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gorzyce Małe0,02%.285
.Obwieszczenie o dostarczeniu raportu0,07%.1034
.Obwieszzcenei Burmistrza GiM Odolanów o zakończeniu postepowania0,06%.889
.Obwieszzcenie o wydaniu decyzji0,07%.1036
.Obwieszzcenei o zakończeniu postepowania0,06%.830
.Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Odolanowie Rynek 30,01%.200
.Wykonanie ścian nośnych sali gim. przy Gimnazjum w w Wierzbnie0,02%.255
.Obwieszczenei o wyłożeniu planu0,06%.807
.Przetarg na pełnienie funkcji inzyniera Kontraktu dla zadania "Uporzadkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów"0,10%.1405
.Projekt budżetu na 2011 r.0,07%.1020
.Obwieszzcenie o wydaniu decyzji0,06%.916
.Informacje - Wybory Samorządowe 20100,14%.2029
.Ogłoszenie o przetargu - kredyt0,02%.310
.Ogłoszenie0,06%.793
.Ogłoszenia o konsultacji0,07%.958
.Ogłoszenie Konkursu0,08%.1088
.Wyniki Konkursu0,03%.457
.Ogłoszenie o przetargu (oczyszczalnia)0,23%.3357
.Przetarg- odśnieżanie0,03%.371
.Informacja0,09%.1319
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,08%.1205
.Komunikat0,09%.1225
.Ogłoszenie0,05%.762
.Obwieszczenie o zakonczeniu0,06%.907
.Ogłoszenie o przetargu- dowóz młodzieży szkolnej0,02%.345
.Ogłoszenie0,08%.1207
.Udzielenie kredytu długoterminowego0,03%.371
.O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanowa terenu w rejonie ulicy Bartosza0,05%.741
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg na dostawę oleju napędowego w 2011 r., ZUK, ul. Bartosza 70,02%.275
.Informacje - Wybory uzupełniające okręg Nr 1 Odolanów0,08%.1181
.Informacja z dnia 27.12.2010r. - Pow. Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wlkp.0,06%.878
.Protokóły - Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,39%.5630
.Obwieszczenie wpłynął raport0,05%.719
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,41%.5913
.Wyniki Naboru0,06%.926
.Zarzadzenie nr 87/20100,05%.767
.Test0,00%.2
.Obwieszczenie o wyłożeniu studium-ul. Bartosza0,04%.531
.ZARZĄDZENIE NR 3/2011 Starosty Ostrowskiego0,04%.546
.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego0,04%.602
.OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 1 LUTEGO 2011 R.0,05%.679
.Obwieszzcenie o wszczęciu postępowania0,05%.657
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania0,04%.526
.KOMUNIKAT0,06%.846
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów0,06%.919
.Uchwała nr 4/20110,06%.829
.Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania0,04%.635
.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Odolanowie0,06%.850
.Sprzedaz samochodu strazackiego0,02%.257
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji0,05%.690
.Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych0,02%.284
.Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa wraz z odwodnieniem w Uciechowie0,03%.439
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji0,04%.647
.Obwieszczenie o dostarczeniu raportu-Deftrans Sp.zo.o.0,05%.686
.Obwieszzcenie o wydaniu decyzji z dnia 05.04.20110,05%.672
.Dostawa 1000 m2 kostki betonowej0,02%.286
.INFORMACJE0,06%.855
.Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu0,01%.169
.OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 KWIETNIA 2011 R.0,01%.146
.Ogłoszenie o przetargu ZEAS0,05%.689
.ZARZĄDZENIE NR 21/20110,01%.164
.O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko0,04%.505
.O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania0,03%.484
.Obwieszczenie z dnia 9.06.2011 r.0,04%.511
.Zakup energii elektrycznej0,03%.375
.ZARZĄDZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 03.06.2011 r.0,02%.346
.Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Odolanów0,04%.639
.Remont pomieszczeń w budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie0,02%.274
.Wymiana pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich0,02%.311
.Ogłoszenie o przetargu - dożywianie dzieci w roku szkolnym 2011/20120,02%.259
.Ogloszenie0,03%.432
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania0,03%.426
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania0,03%.365
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 8.07.2011r.0,04%.554
.Ogłoszenie o naborze0,07%.951
.Ogłoszenie0,03%.471
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 36 /20110,02%.337
.Obweieszczenie Burmistrz GiM Odolanów 20.07.20110,03%.474
.Obwieszczenie Burmistrz GiM Odolanów 11.07.20110,04%.545
.Przetarg na dowóz uczniów 2011/20120,03%.393
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,11%.1583
.Ogłoszenie o przetargu - Termomodernizacja0,03%.471
.Przetarg termomodernizacja Domu Kultury Nadzór inwestorski0,02%.301
.Obwieszczenie0,02%.338
.Informacje i dokumenty0,02%.282
.Ogłoszenie o naborze0,05%.710
.Ogłoszenie o przetargu ustnym0,03%.376
.Ogłoszenie0,02%.352
.Przebudowa drogi gminnej we wsi Tarchały Małe0,02%.310
.Podinspektor ds. podatkowych0,04%.622
.Podinspektor ds. promocji miasta0,04%.626
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 września 2011 r.0,02%.217
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 08.09.2011 r.0,03%.386
.Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym0,01%.105
.FINANSE GMINY0,01%.156
.UCHWAŁY0,07%.975
.OPINIE RIO0,08%.1205
.SPRAWOZDANIA0,11%.1561
.INNE0,07%.941
.Informacja w sprwie składania wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2012 rok0,02%.299
.Komisje Wyborcze0,02%.223
.20100,07%.1042
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w sali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbno0,01%.208
.Przetarg ustny0,02%.343
.Składy obwodowych komisji wyborczych0,02%.248
.Obwieszczenia0,01%.114
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU0,07%.1024
.Wynik naboru podinspektora ds. podatkowych0,05%.714
.Ogłoszenie0,02%.262
.Uchwała nr SO-0953/45/1/Ka/2011 SORIO w Poznaniu z dnia 26 września 2011r.0,02%.279
.Odśnieżanie dróg gminnych 2011/20120,02%.319
.Ogłoszenie o przetargu - Stowarzyszenia Trzeżwości w Odolanowie0,01%.81
.Ogłoszenie0,01%.178
.Ogłoszenie0,02%.221
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 65/20110,02%.234
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 66/20110,03%.371
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 59/20110,01%.170
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46 /20110,01%.184
.Obwieszczenie z dnia 14.10.2011 r.0,01%.208
.Ogłoszenie o przetargu ZUK Odolanów0,02%.289
.Budowa placów zabaw0,03%.378
.Obwieszcze Burmistrza GiM Odolanów z dnia 2.11.2011r.0,01%.190
.Ogłoszenie o przetargu dz. 8220,02%.339
.Wyniki naboru na podinspektora ds. promocji0,04%.612
.Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych i krajowych0,03%.461
.Projekt budżetu 20120,07%.1033
.OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej0,01%.107
.Obwieszczenie - budowa kompostowni odpadów i osadów ściekowych0,01%.213
.Przetarg na dostawę oleju na 2012 rok0,01%.146
.Wyniki naboru na podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych i krajowych0,04%.611
.Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów0,01%.195
.Przetarg Ustny0,03%.427
.OGŁOSZENIE 12 grudzień 2011 r.0,01%.181
.Obwieszczenie Nr BUA.6733.00007.20110,02%.266
.Obwieszczenie Nr BUA.6733.00006.20110,02%.274
.Ogłoszenie 12 grudzień 2011 r.0,02%.237
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU PN. „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO0,02%.319
.Ogłoszenie o przetargu ZUK Odolanów0,04%.508
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20.12.2011 r.0,02%.264
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20.12.2011 r.0,01%.159
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 21.12.2011 r.0,01%.196
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 19.12.2011 r.0,01%.190
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00008.2011 z dnia 28.12.2011 r.0,01%.190
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 30.120.2011 r.0,02%.257
.Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie usługi polegającej na odbiorze posegregowanych surowców wtórnych wydzielonych spośród odpadów komunalnych pochodzących z posesji znajdujących się na terenie Gminy O0,02%.314
.Ogłoszenie o przetargu ZUK Odolanów 03.01.20110,00%.1
.Ogłoszenie dot. działek w Odolanowie 2173,2174,21750,01%.171
.Ogłoszenie dot. działek w Odolanowie 2173,2174,21750,01%.155
.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej0,02%.251
.INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW0,01%.211
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 13.01.20120,01%.191
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 13.01.20120,01%.154
.Zarządzenie nr 6/20120,00%.1
.Przetarg na dostawę tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów w 2012 roku.0,02%.343
.Zarządzenie nr 6/20120,01%.115
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00002.2012 z dnia 19.01.2012 r.0,01%.174
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Odolanowa w rejonie ulic: Krotoszyńskiej, Gimnazjalnej, Strzeleckiej.0,03%.448
.Obwieszczenie0,01%.174
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania Nr BUA.6733.8.2011 z dnia 10.02.2012 r.0,01%.195
.Przetarg nieograniczony na budowę sali ćwiczeń ruchowych wraz z częścią dydaktyczną oraz łącznikiem przy Przedszkolu w Odolanowie przy ulicy Bartosza.0,03%.468
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego0,06%.853
.O B W I E S Z C Z E N I E Nr BUA.6733.00003.2012 z dnia 17.02.2012r.0,01%.150
.OGŁOSZENIE O NABORZE0,06%.864
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości0,01%.204
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00003.2012 z dnia 01.03.2012 r.0,04%.575
.Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 05.03.2012 r.0,02%.270
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE0,05%.760
.Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki0,02%.341
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 05.03.20120,02%.285
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 220,02%.245
.Utwardzenie placu przed świetlicą wiejska w Nabyszycach0,02%.224
.Obwieszczenie z dnia 05.03.2012 r.0,01%.163
.Dobudowa sali sportowej do budynku Gimnazjum w Wierzbnie0,02%.335
.NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury0,03%.464
.Lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego0,01%.204
.Lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego.0,02%.344
.Lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.0,02%.291
.Lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego0,01%.174
.Konkurs na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie0,01%.125
.Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uciechowie0,01%.199
.Konkurs na Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie0,01%.155
.Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Raczycach.0,01%.146
.Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Świecy0,01%.152
.Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Wierzbnie0,01%.128
.Konkurs na Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie0,01%.166
.Ogloszenie o przetargu ustnym0,02%.247
.Przetarg nieograniczony Orlik 2012 Odolanow0,04%.562
.Przetarg nieograniczony Orlik 2012 Tarchaly Wielkie0,04%.616
.Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy i miasta Odolanów0,01%.205
.Wyniki naboru - Kierownik miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej0,05%.692
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 03.04.2012 r.0,01%.143
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 28.03.2012 r.0,01%.102
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 03.04.2012 r. Nr WRG.6730.4.20120,01%.193
.Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanow0,01%.147
.Przetarg ulica Jarzębinowa0,04%.627
.Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy0,03%.441
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BUA.6220.00006.20120,01%.139
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,02%.347
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ODOLANOWSKIEGO DOMU KULTURY0,03%.405
.Sprawozdanie z realizacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY ODOALANÓW z oragnizacjiami pozarządowymi za rok 2011.0,01%.119
.Dobudowa sali sportowej do budynku Gimnazjum w Wierzbnie0,04%.610
.Informacje sporządzone na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych0,01%.193
.Przetarg nieograniczony na modernizację budynku OSP w Odolanowie0,02%.302
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW0,00%.1
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW0,01%.106
.Plan odnowy miejscowości Wierzbno na lata 2012-20180,05%.782
.II przetarg ustny0,02%.240
. Przebudowa drogi gminnej – dojazd do Przedsiębiorstwa „AWRA” we wsi Świeca gmina Odolanów0,02%.291
.Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów0,01%.192
.OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO BUA.6220.00006.20120,01%.136
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 28.05.2012 r.0,01%.126
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 28.05.2012 r.0,01%.135
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 25.05.2012 r.0,01%.109
.Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Wierzbnie0,01%.200
.Język migowy w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów0,01%.183
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 59/20120,02%.246
.Ogłoszenie0,01%.172
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 8.06.2012 r.0,01%.133
.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,01%.82
.O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,01%.126
.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów0,01%.132
.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,01%.179
.KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ODOLANOWIE0,04%.568
.OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.600.000009.20110,01%.109
.Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina i Miasto Odolanów0,05%.777
.Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert0,01%.153
.Zapytanie cenowe - Kaspersky Work Space Security0,02%.239
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów BUA.6220.00006.20120,01%.129
.Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów BUA.6220.00005.20120,01%.148
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU0,04%.555
.Obwieszczenie0,01%.155
.Podinspektor ds. organizacji pozarządowych0,06%.800
.Ogloszenie0,01%.162
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/20120,01%.213
.Obwieszczenie0,01%.138
.Budżet i jego zmiany0,07%.1035
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU PODISNSPEKTORA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH0,03%.450
.Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Odolanów w roku szkolnym 2012/20130,02%.232
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 13.07.2012 r.0,00%.1
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Nr BUA.6733.00007.20120,00%.1
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Nr BUA.6733.00005.2012 z dnia 13.06.2012 r.0,01%.89
.Obwieszczenie Burmistrza Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,01%.101
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 13.07.2012 r.0,01%.117
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 03.07.2012 r.0,01%.126
.Przebudowa drogi gminnej w Gliśnicy - ul. Leśna0,02%.227
.Dostawa wraz z montażem 9 zestawów tablic interaktywnych0,02%.273
.Zakup pracowni komputerowej dla Gimnazjum w Świecy oraz dla Gimnazjum w Raczycach0,02%.358
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,01%.185
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,01%.123
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Nr. BUA.6733.00008.20120,01%.153
.Przetarg ustny na sprzedaz nieruchomosci0,02%.221
.20110,06%.807
.Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie0,01%.184
.Przetarg nieograniczony na zakup usług edukacyjnych0,01%.189
.Obwieszczenie 20.08.2012 r.0,01%.143
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr WRG.6730.5.20120,01%.99
.Przebudowa drogi gminnej – dojazd do Przedsiębiorstwa „AWRA” we wsi Świeca gmina Odolanów. Etap II0,02%.253
.Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich wraz z budową miejsc parkingowych0,01%.165
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.6.20120,01%.162
.Postanowienie Nr BUA.6733.00002.20120,01%.105
.Postanowienie Nr BUA.600.00008.20110,01%.136
.Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03 września 2012 roku0,01%.202
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/2012 z dnia 05-09-2012 r. w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie0,01%.194
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych0,01%.182
.Wykaz działek 1821/40,01%.165
.Obwieszczenie 10.09.20120,01%.94
.Obwieszczenie 14.09.20120,01%.199
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr WRG.6730.8.20120,01%.155
.Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów”0,01%.176
.Zarządzenie 105/2012 z 03.10.2012 r.0,01%.81
.Ogłoszenie Burmistrza z 4.10.2012 r.0,01%.98
.Przetarg na dobudowę pomieszczeń do sali wiejskiej w Uciechowie0,01%.204
.Przetarg na remont chodnika ul. Gimnazjalna w Odolanowie0,02%.249
.Przetarg na sprzedaż samochodu strażackiego marki IFA DL-300,01%.123
.Wykaz 17.10.20120,01%.127
. O G Ł O S Z E N I E0,01%.211
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 110/20120,02%.230
.Przetarg odśnieżanie dróg gminnych w okresie 2012/20130,02%.285
.Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy i Miasta Odolanów0,04%.602
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00009.2012 z dnia 30.10.2012 r.0,01%.120
.Dostawa pomocy dydaktycznych0,01%.140
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00010.2012 z dnia 06.11.2012 r.0,01%.89
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych0,01%.137
.Przetarg na dowóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne0,01%.125
.Obwieszczenie 8.11.2012 r.0,01%.146
.Obwieszczenie z 23.10.2012 r.0,01%.100
.Obwieszczenia BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00011.2012 z dnia 12.11.2012 r.0,01%.108
.Projekt budżetu 20130,05%.701
.Dyrektor ZEAS w Odolanowie0,05%.663
.Obwieszczenie z 22.11.20120,01%.94
.Obwieszczenie 22.11.2012 Nr BUA.6220.00005.20120,01%.121
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00013.2012 z dnia 26.11.2012 r.0,01%.154
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00012.2012 z dnia 26.11.2012 r.0,01%.106
.Opracowanie koncepcji rozbudowy architektoniczno-urbanistycznej budynku0,07%.991
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU0,04%.555
.Budowa budynków socjalnych (mieszkania jednorodzinne w zabudowie grupowej w Tarchałach Małych0,07%.1031
.Nabór na stanowiska Głównego Księgowego0,04%.607
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania Nr WRG.6730.10.20120,01%.105
.OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu0,01%.102
.O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania Nr WRG.6730.11.20120,01%.128
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00014.2012 z dnia 31.12.2012 r.0,01%.125
.Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych (laserowych i atramentowych), kserokopiarek i urządzeń faksujących dla UGiM Odolanów0,02%.325
.Obwieszczenie Nr WRG.6720.1.20130,01%.163
.Obwieszczenie0,01%.118
.Zarządzenie 2/2013 z dnia 11.01.2013 r.0,01%.116
.Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy i Miasta Odolanów, Urzędu GiM Odolanów, podległych jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,01%.182
.Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,01%.116
.Ogłoszenie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych0,01%.147
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/20130,00%.70
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/20130,01%.78
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/20130,00%.31
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/20130,01%.96
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/20130,01%.88
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/20130,01%.88
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/20130,01%.92
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/20130,01%.99
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/20130,01%.118
.Zarządzenia 122/20120,01%.106
.Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów0,01%.201
.Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni0,02%.239
.Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr WRG.6733.14.20120,01%.130
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/20130,01%.129
.O G Ł O S Z E N I E II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie0,01%.202
.Zarządzenie 110/20120,01%.150
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00003.2013 z dnia 18.02.2013 r.0,01%.158
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00002.2013 z dnia 18.02.2013 r.0,01%.107
.Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW Nr BUA.6733.00001.2013 z dnia 18.02.2013 r.0,01%.93
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,01%.113
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,01%.90
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,01%.93
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego0,03%.446
.Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy i Miasta Odolanów0,01%.146
.Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku szkolnego w Raczycach0,03%.403
.Obwieszczenie0,01%.106
.Obwieszczenie0,01%.109
.ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH0,01%.160
.Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem KACZORY - GLIŚNICA, wieś Kaczory ul. Spacerowa0,01%.183
.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczycach0,03%.361
.Zakup energii elektrycznej0,00%.58
.Zarządzenie Nr 25/20130,00%.1
.Ogłoszenie na wybór realizatora \0,00%.2
.Zarządzenie 25/20130,01%.131
.Ogłoszenie konkursu szczepienia HPV0,01%.103
.Obwieszczenie 26.03.20130,01%.104
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. kubusia Puchatka w Odolanowie0,01%.195
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach0,01%.200
.O B W I E S Z C Z E N I E Nr WRG.6733.3.20130,01%.136
.O B W I E S Z C Z E N I E Nr WRG.6733.2.20130,01%.114
.O B W I E S Z C Z E N I E Nr WRG.6733.1.20130,01%.98
.ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GIMNAZJUM W ŚWIECY0,02%.282
.Docieplenie dachu sali sportowej w Wierzbnie0,02%.277
.Przetarg Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy i Miasta Odolanów0,01%.76
.Wykaz sprzedaży działek w Gorzycach Małych0,01%.96
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 36/20130,01%.115
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/20130,00%.62
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/20130,00%.60
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/20130,00%.55
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/20130,01%.82
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/20130,00%.69
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/20130,00%.71
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/20130,01%.78
.Ubezpieczenie majatku oraz interesu majatkowego GiM Odolanów0,01%.87
.Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów0,02%.341
.Obwieszczenie 16.04.2013 r.0,01%.90
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Plac zabaw przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Hucie.0,01%.193
.Budowa (modernizacja)placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów - Plac zabaw w Garkach.0,01%.158
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.4.20130,01%.121
.Informacja o terminie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej0,01%.193
.Informacja o terminie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie0,01%.197
.Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Odolanowie ul. Przemysłowa0,03%.381
.Przebudowa drogi gminnej w Uciechowie - ul. Leśna wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej0,01%.194
.SPRAWOZDANIE z realizacj Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi za rok 20120,00%.65
.Ogłoszenie o przetargu (oczyszczalnia)0,01%.215
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta0,01%.206
.Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert0,01%.73
.Zarządzenie 48/20130,01%.109
.PODINSPEKTORA DS. PROMOCJI W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE0,04%.626
.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów0,01%.73
.Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.0,00%.67
.Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie0,02%.275
.Obwieszczenie Burmistrza Nr BUA.6733.00010.2013 z dnia 20.05.2013 r.0,00%.72
.Obwieszczenie Burmistrza Nr BUA.6733.00009.2013 z dnia 20.05.2013 r.0,01%.91
.Obwieszczenie Burmistrza 20.05.2013 r.0,01%.73
.Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwrtego konkursu ofert0,00%.58
.Wykaz0,01%.101
.Zarządzenie 50/20130,01%.86
.Zarządzenie 52/20130,01%.90
.Przetarg na rewitalizacje fontanny na Rynku w Odolanowie0,01%.147
.Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,03%.374
.Obwieszczenie 27.05.20130,01%.85
.Obwieszczenie Nr BUA.6733.00011.2013 z dnia 27.05.2013 r.0,01%.88
.Obwieszczenie 29.05.20130,01%.83
.Obwieszczenie 29.05.20130,01%.111
.Obwieszczenie Nr BUA.6733.00011.2013 z dnia 27.05.2013 r.0,01%.106
.Zarządzenie 55/20130,01%.98
.Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert0,01%.75
. O G Ł O S Z E N I E0,00%.4
.Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony0,01%.190
.Obwieszczenie 12.06.20130,01%.118
.Ogłoszenie 12.06.20130,01%.89
.Zarządzenie 63/20130,01%.100
.Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Świecy0,02%.244
.Obwieszczenie 21.06.20130,01%.135
.Zarządzenie 65/20130,01%.103
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.8.20130,01%.97
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.7.20130,01%.88
.Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Odolanowie0,02%.271
.Ogłoszenie o przetargu (oczyszczalnia)0,01%.137
.20120,02%.359
.Zarządzenie 69/20130,01%.120
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie0,01%.150
.Referent ds. administracyjnych0,05%.692
.Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki pieszo - rowerowej Raczyce - Uciechów0,01%.173
.Budowa (modernizacja)placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,01%.111
.Rewitalizacja fontanny na rynku w Odolanowie0,01%.151
.OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU0,01%.99
.Obwieszczenie Nr BUA.6733.00015.2013 z dnia 11.07.2013 r.0,01%.91
.Ogłoszenie0,02%.240
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73/20130,01%.106
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie0,03%.376
.Zarządzenie 74/20130,01%.119
.Wyposażenie hali sportowej i łącznika przy budynku Gimnazjum w Wierzbnie0,01%.170
.WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY0,01%.97
.Budowa skateparku w ramach rewitalizacji parku przy ul. 1-go Maja w Odolanowie0,01%.205
.Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Odolanów w roku szkolnym 2013/20140,01%.165
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.10.20130,01%.135
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.11.20130,01%.92
.Obwieszczenie Nr WRG.6733.12.20130,01%.106
.Obwieszczenie0,00%.59
.Obwieszczenie 09.08.20130,01%.74
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 90/20130,01%.115
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 86/20130,01%.81
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/20130,01%.83
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/20130,01%.90
.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 84/20130,01%.82
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 85/20130,00%.72
. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89/20130,01%.97
.Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych0,00%.17
.Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych0,01%.121
.Obwieszczenie z 14.08.2013 r.0,01%.79
.Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdorwotnego pn : \0,01%.82
.Obwieszczenie 02.09.20130,00%.68
.Obwieszczenie 02.09.20130,00%.62
.Obwieszczenie 02.09.20130,00%.71
.Budowa skateparku0,01%.210
.Opracowanie dokumentacji projektowej0,01%.206
.Obwieszczenie 10.09.20130,01%.80
.Obwieszczenie 10.09.20130,01%.75
.Obwieszczenie 10.09.20130,01%.85
.Opracowywanie projektów decyzji0,01%.179
.Zarządzenie 99/2013 z 17.09.20130,01%.101
.Obwieszczenie 11.09.20130,01%.98
.Obwieszczenie 16.09.20130,01%.81
.Obwieszczenie0,01%.80
.Przebudowa drogi gminnej nr 796282P Kaczory ul. Rzemieślnicza0,01%.174
.Obwieszczenie Nr BUA.6733.00016.2013 z dnia 27.09.2013 r.0,01%.112
.Obwieszczenie Nr WRG. 6720.1.20130,01%.138
.Zarządzenie 100/20130,01%.99
.Zarządzenie 105/20130,00%.60
.Obwieszczenie Nr BUA.6220.00014.20130,01%.76
.Zarządzenie 103/20130,01%.137
.Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób układu krążenia u osób w wieku 40 do 60 lat0,00%.53
.O G Ł O S Z E N I E0,01%.108
.Przebudowa drogi gminnej nr 796282P Kaczory ul. Rzemieślnicza0,01%.136
.Obwieszczenie 16.10.20130,00%.68
.Obwieszczenie 16.10.20130,01%.84
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów0,02%.223
.Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem ulicznym - ul. Przemysłowa w Odolanowie, etap II (ciąg pieszo - rowerowy z zatoką do ważenia).0,01%.131
.Odśnieżanie dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy i Miasta Odolanów w sezonie zimowym 2013/20140,01%.210
.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej i ulic przyległych w miejscowości Odolanów ETAP II0,01%.147
.Obwieszczenie 25.10.20130,00%.59
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów0,02%.341
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Odolanowie0,02%.321
.Obwieszczenie 31.10.20130,00%.60
.Obwieszczenie 31.10.20130,01%.76
.Obwieszczenie 31.10.20130,00%.64
.Urządzenie wielofunkcyjne0,01%.201
.OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę0,01%.84
.Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów0,01%.102
.Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa0,02%.258
.Ogłoszenie Burmistrz gminy i Miasta Odolanów o naborze na stanowisko radcy prawnego0,01%.150
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,00%.24
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,00%.22
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,00%.21
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,00%.21
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,00%.21
.Budowa (modernizacja) placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów0,00%.21
.Urządzenie wielofunkcyjne0,00%.45
.Urządzenie wielofunkcyjne0,00%.43
.Urządzenie wielofunkcyjne0,00%.42
.Urządzenie wielofunkcyjne0,00%.42
.Urządzenie wielofunkcyjne0,00%.42
.Urządzenie wielofunkcyjne0,00%.42
.Obwieszczenie0,00%.14
.Obwieszczenie0,00%.12
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,07%.963
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,07%.961
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,07%.960
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,07%.960
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,07%.960
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,07%.960
.Obwieszczenie0,00%.9
.Obwieszczenie0,00%.7
.Obwieszczenie0,00%.6
.Obwieszczenie0,00%.6
.Obwieszczenie0,00%.6
.Obwieszczenie0,00%.6
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,06%.935
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,06%.933
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,06%.932
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,06%.932
.Nowa Kadencja Rady GiM Odolanów 2010-20140,06%.932
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 147638